कक्षा ८ उत्र्तीण गरेका विद्यार्थीहरुलाई  इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङअध्ययनका लागि सुवर्ण अवसर

कक्षा ८ उत्र्तीण गरेका विद्यार्थीहरुलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङअध्ययनका लागि सुवर्ण अवसर

भर्ना खुल्यो  ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!

Link for admission forms

 विश्व निकेतन माध्यमीक विद्यालय त्रिपुरेश्वर (अनलाइन आवेदन फाराम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङका लागि मात्र)