Class Nursery to 10

कक्षा ८ उत्र्तीण गरेका विद्यार्थीहरुलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङअध्ययनका लागि सुवर्ण अवसर

ADMISSION OPEN  ECD TO GRADE IX 

शैक्षिक सत्र २०७८ को शैक्षिक कार्यक्रमहरू निम्नबमोजिम हुने व्यहोरा अनुरोध छः
(क) वार्षिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको नाम दर्ता वि.सं. २०७८ जेठ १६ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म अनलाइन प्रविधिबाट गराइसक्न अनुरोध गरिन्छ ।

OLD STUDENT  NAME REGISTRATION FORMS

FOR GARDE IV

FOR GARDE V 

FOR GRADE VI 

FOR GARDE VII

FOR GRADE VIII

FOR GRADE IX

FOR GRADE X

(ख) शैक्षिक सत्र २०७८ को कक्षा सञ्चालन आषाढ १ गतेबाट हुने छ ।
(ग) शैक्षिक सत्र २०७८ को नयाँ विद्यार्थी भर्ना (कक्षा इ.सि.डि देखि ९ सम्म) सीमित सिटका लागि मात्र लिइने भएकोले यसै सूचनामार्फत् अनलाइन फाराम भराइने व्यहोरा अवगत गराइन्छ ।
(घ) यस विद्यालयमा कक्षा ६ देखि ९ सम्म नयाँ विद्यार्थीको रूपमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरूको प्रवेश परीक्षा २०७८ जेठ २८ गते शुक्रवार १ बजे सञ्चालन गरिने व्यहोरा अवगत गरिन्छ ।

NEW ADMISSION  FORM OPEN

 •  प्रवेश परीक्षा जुम एपबाट हुनेछ ।
 • प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन दिइएको गुगल फाराम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने छ ।
 • फाराम भरिसकेपछि आइडि पासवर्ड इमेलमार्फत् उपलब्ध गराइनेछ ।
 • प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र गुगल फर्ममा दिइने छ ।
 •  परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थी र अभिभावकसँग जुम बैठकमार्फत् अन्तरवार्ता लिइने छ ।
 • परीक्षार्थीहरूले तोकिएको समयभित्र परीक्षामा सम्मिलित हुनुपर्नेछ ।

(ङ) इ.सि.डि देखि कक्षा ५ सम्मको नयाँ विद्यार्थीहरूको भर्ना सम्बन्धमा तपसिलमा रहनुभएका शिक्षकहरूसँग सम्पर्क गरी विद्यार्थी र अविभावक दुबैसँग अन्तर्वार्ताद्वारा प्रवेश परीक्षा लिइने र नाम दर्ता गरिने व्यहोरा अवगत गराइन्छ ।

 •  इ.सि.डि. को लागि ः सरस्वती अर्याल ९८४९११३९६७
 •  केजी. को लागि ज्योति ढकाल ९८०३४७१४६५
 • कक्षा १ को लागि चनिता मर्हजन ९८४९०९८३७०
 •  कक्षा २ को लागि सुनिता शाही ९७४१०९०८०३
 •  कक्षा ३ को लागि वैष्णवी वैद्य ९८४१७४८०७१
 •  कक्षा ४ को लागि गौरी शाक्य ९८४१५५३७९२
 •  कक्षा ५ को लागि मीना कडेल ९८४१७२४१५९

(च) परीक्षा नतिजासम्बन्धी जानकारी लिन इच्छुक विद्यार्थी तथा अभिभावकज्यूहरूले कक्षा शिक्षकज्यूहरूसँग सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । साथै अन्य जानकारीका लागि विद्यालय प्रशासन एवम विद्यालयको वेवसाइट भिजिट गर्न सकिने छ ।

(छ) नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीहरूको नामदर्ता र विद्यालयका बारेमा अन्य जानकारीको लागि प्र.अ. , स.प्र.अ. तथा इञ्चार्जज्यूहरूमार्फत् जानकारी लिन सकिने व्यहोरा सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा अनुरोध गरिन्छ ।

GRADE ECD TO GRADE III RESULT

GRADE IV RESULT

GRADE V RESULT

GRADE VI RESULT

GARDE VII RESULT

GRADE IX RESULT