CLASS ROUTINE EFFECTIVE FROM 2078/03/03(ONLINE CLASS)

CLASS ROUTINE EFFECTIVE FROM 2078/03/03(ONLINE CLASS)

CLICK HERE FOR ROUTINE 

अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा
आरणीय अविभावकज्यू एवम् विद्यार्थी भाइबहिनीहरु
मिति २०७८ साल आषाढ ३ गते विहिबार बाट कक्षा ४ देखी १० सम्मको टिमएपबाट र इ.सि.डि देखी कक्षा ३ सम्मको जुम एपबाट कक्षा सञ्चालन हुने भएका ले कक्षा शिक्षकज्यूहरु संग आइडी र पासवर्ड लिई पठनपाठन गर्नु गराउनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

बिश्व निकेतन स्कुलमा शैक्षिक सत्र २०७८ का लागि नाम दर्ताको काम शुरु भयो। साथसाथै अनलाइनबाट पढाई पनि।

शिक्षा , बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालय र का.म.न.पा., शिक्षा बिभागको निर्देशन र कार्यक्रमलाई पालना गर्दै बिश्व निकेतन मा. बि. मा शैक्षिक सत्र २०७८ का लागि आज अर्थात मिति २०७८ आषाढ १ गतेदेखि हाम्रा पुराना तथा अनलाइन प्रवेश परिक्षामा लिखित तथा अन्तर्बार्ताबाट सफल हुने नयाँ विद्यार्थीहरुका लागि अनलाइन , टेलिफोन वा जन सुरक्षाका सबै बिधि अपनाइ विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा नाम दर्ता / भर्ना कार्य शुरु भएको छ।विद्यालयमा नाम दर्ता गरेपछि सगसगै पाठ्यपुस्तक प्रदान गरिने छ।

विद्यालय खुल्ने समय: बिहान ७:००-दिउँसो ३:०० बजे सम्म

कक्षा तालिका र कक्षा शिक्षकको नाम तथा मोबाइल नम्बर निम्मलिखीतबमोजिम रहेको छ ।

मोबाइलबाट कक्षा तालिका हेर्न डेक्टपभ्यू वा तल दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेनूहोला ।

CLICK HERE FOR ROUTINE 

CLASS TEACHER’S PHONE 

SN NAME OF THE TEACHERS MOBILE NO CLASS TEACHERS
1 NARAYAN PRASAD NEPAL 9843253077 XD(NN)
2 MADHU KUMARI TIWARI 9843320207 XC(MKT)
3 RANJU THAPA 9849034193 XB(RT)
4 PREM SINGH SAUD 9848851512 XA(PSS)
5 PURNA BHAKTA SHRESTHA 9843794948 IXD(PBS)
6 RAMESH KUMAR GHIMIRE 9841455188 IXC(RKG)
7 MAHENDRA SAPKOTA 9841919409 IXB(MS)
8 DINESH KC 9841172968 IXA(DKC)
9 PRATIVA BHATTARAI SAPKOTA 9841074000 VIIIC(PS)
10 NIRMALA THAPA 9841035739 VIIIB(NT)
11 BISHNUHARI ADHIKARI 9741145707 VIIIA(VHA)
12 BHARATI KUMARI NEPAL 9840186366 VIIC(BNA)
13 SHIBA KHATIWADA 9841641616 VIIB(SK)
14 SUNITA SHRESTHA 9841293272 VIIA(SS)
15 JANAK BAHADUR G C 9841525531 VIB(JGC)
16 MEENA KADEL 9841724159 VIA(MK)
17 GITA KUMARI BASNET 9860562649 VB(GB)
18 GAURI SHAKYA 9841553792 VA(GS)
19 DAULAT KUMARI THAPA 9841894229 IVB(DT)
20 SABITA ADHIKARI 9841405042 IVA(SA)
21 BAISNABI VAIDYA 9841748071 IIIB(VB)
22 SHANTA PATHAK 9841590793 IIIA(SP)
23 SUNITA SHAHI 9741090803 IIB(S.S)
24 RAHANI KHADKA 9848457976 IIA(RK)
25 CHANITA MAHARJAN 9849098370 IB(CM)
26 JYOTI DHAKAL 9803471465 UKG(JD)
27 SARASWATI MARASHINI ARYAL 9849113967 LKG(SA)
28 SULOCHANA BAIDYA 9840562407 ECD(SV)