PTA

Parents Teachers Association (PTA)

Post Name Photo
Chairperson Bed Raj Gyawali  
Member Gopal Shrestha (Chairman SMC)  
Kishore Kumar Upadhaya  
Hari Prasad Aryal  
Samikshya Thapa  
Dil Bahadur Adhikari  
Manju Neupane  
Pratima Bajracharya (Teacher Rep.)  
Dilli Ram Poudel (Teacher Rep Rep.)  
Heramba Raj Kadel (Head Teacher)